Visioner för Internet

Jag blev igår, tillsammans med ett 50-tal andra personer från olika myndigheter, högskolor, universitet, företag (och några högljudda personer, där jag förmodligen platsar) inbjuden av .SE till ett seminarium om ”Visioner för Internet”. Det kommer, passande nog, att äga rum på Internet.

För detta har Lennart Bonnevier, som håller i Internetdagarna, skickat ut några frågor som vi ska besvara (och på något online-baserat sätt diskutera). Visst, det känns som att .SE är ute och tigger bloggkärlek, men vafan, det är rätt så skoj ändå.

I öppenhetens namn, samt för att föregå Swartz och Gatarski, kommer här mina visioner för Internet.

 • Hur kommer samhället ta till sig Internets möjligheter och utvecklas till följd av Internet – både i positiv och mer problematisk mening? – Vilka områden ser du som mest intressanta eller betydelsefulla för samhällsutvecklingen (högst tre områden)?

  Vårt samhälle är idag, i en positiv mening, beroende av Internet. Beroendet är inte märkbart och det kommer att så förbli, samt utvecklas ännu mer. På detta sätt, för Internets mest grundläggande betydelse i vårt samhälle, är utvecklingen både sömlös och smärtfri.

  Men det finns även en utveckling av Internet som är desto mer märkbar. När personlig integritet och frågor om säkerhet kommer på tal, som under debatten om FRA-lagen, blir reaktionerna både många och kraftiga.

  Jag har inte kommenterat FRA-lagen tidigare, mer än genom en blombukett till en politiker som vågade stå upp för sin sak. Det enda jag har att säga om allt detta, vilket ligger till grund för min vision för Internet, är det följande:

  Allt du gör på Internet har alltid och kommer alltid att kunna spåras.

  I grund och botten beror den negativa uppmärksamheten kring FRA-lagen på att vi ännu inte har utvecklat vår uppfattning om rättigheter och skyldigheter på Internet än. Vi går mot en större öppenhet, med en högre acceptans och förståelse för våra roller på Internet, men vi har fortfarande en bit kvar innan vi är Internet-anpassade på riktigt.

  Även om vi utvecklar Internet så utvecklas vi likaså själva av Internet.

  De områden jag ser som mest intressanta, vad det gäller samhällets utveckling i kombination med Internet, är våra möjligheter till sysselsättning och bosättning. Med Internet minskar vi avståndet till omvärlden och ökar vår kontakt med densamma. Det innebär att vi kan arbeta och bo var vi vill, inte där vi är tvingade till det.

  Inom dessa områden kommer stora förändringar och förbättringar att ske de närmaste åren. Redan nu kan vi konstatera att företagsamheten på Internet har gått stick i stäv med den rådande ”traditionella lågkonjunkturen”.

 • Vilka är de viktigaste förändringarna av Internet, själva nätet i sig, som vi kan förvänta oss?

  Vi kommer få ett allt större utbud av tjänster som är ämnade att förbättra och förenkla vår vardag. Hotmail, Google, Facebook, Myspace, Twitter etc är bara början. Öppen källkod kommer att få en allt större och viktigare roll.

  Till detta kommer vi få se helt nya affärs- och finansieringsmodeller. Även om den ökade öppenheten skapar ett mindre behov av traditionella tjänsteleverantörer så kommer många av dessa leverantörer (som vågar och vill) att utvecklas och hitta nya sätt att få betalt för sina tjänster.

  Det är inte fult att ta betalt på Internet, det handlar om att göra det på rätt sätt.

  En extremt viktig förändring som är på gång, om än på en mer grundläggande nivå, är övergången till IPv6. Detta kommer att möjliggöra en kraftig ökning av antalet Internetanslutna enheter (och användare). Förutsatt att leverantörerna självmant löser övergången så kommer detta att vara en del av den osynliga utvecklingen (om inte så kommer det bli väldigt synligt). IPv6 är en förutsättning för att utvecklingsländerna ska kunna etablera sig på Internet.

 • Vilka förändringar eller utvecklingar av Internet och dess användning anser du vara viktigast ur ett långsiktigt samhällsperspektiv?

  Sverige är av tradition ett väldigt företagsamt och entreprenörsrikt land. Vi har även en väl utbyggd infrastruktur. För att utvecklingen av Internet i vårt land, ur ett långsiktigt perspektiv, ska vara positivt så måste vi satsa mer på dessa två saker; företagsamhet och infrastruktur.

  I ett internationellt perspektiv är det viktigt att vi främjar utvecklingen av Internet i utvecklingsländerna. Om Sverige kan ha en framträdande och positiv roll där så kommer vi få många starka samarbetspartners här framöver. Man kan likna detta vid ett Internet-bistånd.

 • Vilka anser du vara de största utmaningarna vi står inför och vem bör ansvara och göra vad?

  De största utmaningarna som vi står inför är även våra främsta möjligheter. Vi behöver anpassa oss själva och vårt samhälle för Internet, på riktigt. För detta behöver vi se över ett flertal frågor som bl a berör rättigheter, skyldigheter, säkerhet och skalbarhet. Detta måste ske med ett öppet sinne.

  Ansvaret faller ytterst på våra folkvalda politiker. Och det är viktigt att någon tar detta ansvar, att vi inte låter det gå obemärkt förbi (på klassiskt svenskt manér). Men för att de ska lyckas så krävs det ett stort engagemang och ett nära samarbete med privatpersoner, företag, organisationer m.m som är insatta i dessa frågor. Dessutom måste även allmänheten få komma till tals i ett öppet forum.

  Vi behöver helt enkelt utnyttja Internet för att utveckla Internet.

Om du tycker att det tog tid att läsa det här så kan du nog ana hur lång tid det tog att skriva det. Hoppas nu bara att det gör någon nytta. Om du delar mina åsikter, eller anser att jag är ute och cyklar, så får du gärna kommentera detta här. Jag ser fram emot att få skit pga mina åsikter om FRA-lagen. 😉

4 svar på ”Visioner för Internet”

 1. Förtydliga gärna lite kring vad du menar i det här stycket:
  ”Beroendet är inte märkbart och det kommer att så förbli, samt utvecklas ännu mer. På detta sätt, för Internets mest grundläggande betydelse i vårt samhälle, är utvecklingen både sömlös och smärtfri.”

 2. Björn, med Internets mest grundläggande betydelse menar jag vår infrastruktur, kommunikation osv. I klarspråk kan det vara t ex bussar och telefoner. Internet är inbäddat på väldigt många ställen idag.

  Roligt med en kommentar till detta inlägg, det är vanligtvis inlägg som det här (långt, tungt och svårt) som brukar gå okommenterade förbi.

  • Skoj där, jag lär följa upp mina tidigare tankar om detta inom kort.

Kommentarer är stängda.