4 svar på ”Demokrati, så funkar det”

 1. Eftersom man inte fick rösta på något annat än ”Nej”, ”Nej” och ”Hemskt mycket nej” så gråter jag inte några större tårar för att politikerna igår faktiskt…

  …följder det som stod på valsedeln för den vinnande linjen!

  Linje 2 sade… och jag citerar valsedeln: ”Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd.”

  Det var inte Linje 3 som segarde, linjen som sade att kärnkraften skulle läggas ned i förtid.

  Som Anders Carlgren påpekade i gårdagens riskdagsdebatt så saknar de rödgröna täckning för så mycket som 90%(!) av det bortfall som en nedläggning av de nuvarande 10 reaktorerna innebär. Och som Carl B Hamilton påpekade så har vi heller ingen som helst möjlighet att köra de nuvarande reaktorerna i oändlighet, utan inom 12-15 år så kommer vi obönhörligen att börja stänga ned dem som vi nu har.

  Eftersom trovärdiga ersättare, som uppfyller det som står på valsedeln för det vinnande alternativet, inte är garanterade eller ens troliga tills dess att den nuvarande reaktorgenerationen gått i graven, så är gårdagens beslut faktiskt – dina vitsigheter till trots – i enlighet med den vinnande linjen.

  Sedan kan man som har sagt ha åsikter om en rådgivande, d.v.s. inte en beslutande, omröstning, med hade tre stycken avvecklingsalternativ och inget uttalat ”JA!”, och som skedde för 30 år sedan då en stor del av dagens valberättigade inte hade en röst, verkligen har någon vikt idag då förutsättningarna är tämligen annorlunda.

 2. Eftersom man inte fick rösta på något annat än ”Nej”, ”Nej” och ”Hemskt mycket nej” så gråter jag inte några större tårar för att politikerna igår faktiskt…

  …följer det som stod på valsedeln för den vinnande linjen!

  Linje 2 sade… och jag citerar valsedeln: ”Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd.”

  Det var inte Linje 3 som segarde, linjen som sade att kärnkraften skulle läggas ned i förtid.

  Som Anders Carlgren påpekade i gårdagens riksdagsdebatt så saknar de rödgröna täckning för så mycket som 90%(!) av det bortfall som en nedläggning av de nuvarande 10 reaktorerna innebär. Och som Carl B Hamilton påpekade så har vi heller ingen som helst möjlighet att köra de nuvarande reaktorerna i oändlighet, utan inom 12-15 år så kommer vi obönhörligen att börja stänga ned dem som vi nu har.

  Eftersom trovärdiga ersättare, som uppfyller det som står på valsedeln för det vinnande alternativet, inte är garanterade eller ens troliga tills dess att den nuvarande reaktorgenerationen gått i graven, så är gårdagens beslut faktiskt – dina vitsigheter till trots – i enlighet med den vinnande linjen.

  Sedan kan man som har sagt ha åsikter om en rådgivande, d.v.s. inte en beslutande, omröstning; som hade tre stycken avvecklingsalternativ och inget uttalat ”JA!”; som skedde för 30 år sedan då en stor del av dagens valberättigade inte hade en röst, verkligen har någon vikt idag då förutsättningarna är tämligen annorlunda.

 3. Helst borde vi bygga ut kärnkraften så att Sverige blir konkurrenskraftigt och slutar importera ful-el från Polen och England. Det är enda chansen att på sikt bli av med kärnkraften.

  Låt oss ersätta de gamla reaktorerna mot nya säkrare då det är helt i linje med den folkomröstning som gjordes.

  Sedan så är det klart så att i ”lilla landet lagom” så hade man väl 3 alternativ för att alla skulle välja det i mitten, vilket man också gjorde.

Kommentarer är stängda.