Imponerande öppenhet hos One.com

Danska budget-skit-webbhotell har historiskt sett inte stått högt i kurs hos mig. De brukade göra skäl för uttrycket ”du får vad du betalar för”, med sin värdelösa tillgänglighet och funktionalitet, orimligt obegränsade konton (som stängs av på måfå) och olagliga bindningstider.

Men nu kan det vara dags att smått revidera min uppfattning. Efter ett avbrott, som innebar dataförluster, hos One.com tidigare i år så gick de ut med följande meddelande till berörda kunder:

Bäste kund

På grund av en kraftig storm utlöstes ett falskt brandalarm, under fredagsnatten den 11:e juli kl. 00:08 CEST, på One.coms huvuddatacenter hos Interxion i Köpenhamn. Alarmet medförde ett utsläpp av argongas i serverrummet för att avlägsna syret från rummet. Tryckvågen från gasutsläppet skadade flera hårddiskar vilket tyvärr medförde allvarliga email-problem för ungefär 3% av våra kunder, som inte har kunnat tillgå deras email fr.o.m. 11:e juli kl. 00:08 till 12:e juli kl. 15:30 CEST.

Under normala omständigheter hade den här typen av olycka inte varit allvarlig eftersom våra system tar en fullständig backup, kompletterat med dagliga såkallade delta-backups, som sparar alla ändringar gjorda sedan den senaste fullständiga backupen. Tyvärr inträffade ett annat fel samtidigt. Vår senaste fullständiga backup av systemet var från den 2:a juli. När felet i Interxions brandalarm inträffade höll en delta-backup på att köras. 11.000 av 27.000 konton var vid det laget inkluderade i backupen. När en delta-backup är färdig så raderas den tidigare delta-backupen. Systemet trodde felaktigt att delta-backupen som avslutades 00:08 CEST var färdig, och raderade därför den tidigare delta-backupen.

Konsekvensen av detta var att vi hade en fullständig backup från den 2:a juli, och en halv delta-backup från fredagen. Vi kunde därför inte göra en rutinåterställning från vår 24-timmars backup. Email-adresserna på din domän var tyvärr inte bland de 11.000 som inkluderades i delta-backupen. Vi har dock tillgång till en begränsad del data från det skadade systemet, vi kommer därför – förutom att återställa din data från den 2:a juli – återställa så mycket data som möjligt från det skadade systemet. Men på grund av det faktum att vi endast har tillgång till en begränsad del data är det osäkert hur många av dina emails som vi kan återställa.

Slutsatsen är därför att det som vi med säkerhet kan säga är att all din email-data fram till den 2:a juli är återställd, och att data från mellan den 2:e juli till den 11:e juli kl. 00:08 är förlorad. Emails som mottagits mellan 11:e juli kl. 00:08 och 12:e juli kl. 15:30 har inte gått fölorade. De har sparats i ett internt mailkö-system och har nu utdelats till deras respektive email-konto.

Interxion är kända som en högst pålitlig och säker plats för datalagring. Det här är första gången sedan 2002 som en dataförlust av detta slag har inträffat hos One.com. Och det kunde endast hända på grund av att två oberoende fel inträffade samtidigt: Det falska brandalarmet och felet i vårt backup-system. Trycket från argongas ska inte kunna förstöra hårdvara. Vi har bett Interxion undersöka detta och komma med en föklaring på hur det har kunnat hända. Vi kommer inom den närmaste månaden återkomma med information angående våra förebyggande åtgärder mot dataförluster som den här. Vi beklagar problemen detta har medfört. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra denna typ av fel i framtiden.

Med vänliga hälsningar
One.com

Nog för att det som inträffade var olyckligt, men det här är en föredömlig redovisning från One.com. Se och lär alla andra webbhotell!

11 svar på ”Imponerande öppenhet hos One.com”

  1. Oj! Otroligt, men sant. Helt klart ett steg i rätt riktning! RT @jonathansulo Imponerande öppenhet hos One.com (http://cli.gs/87vvL) ^JG
    This comment was originally posted on Twitter

  2. Om de kan införa samma öppenhet och välvilja för resterande delar av företaget så kanske, men dom har väldigt mycket att jobba igen innan jag ens är villig fundera på att ge dem en eloge för något som detta. Tills dess klassar jag dem som ett ”skit-hotell-man-aldrig-ska-rekommendera” 😉

  3. Cudos till One, jag är ofta ganska snabb att trycka ner dom, men det här var verkligen kul att läsa.

    MVH Fredrik Näs

Kommentarer är stängda.