Flera nätverk i WordPress

Jag har tidigare berättat hur man kör flera webbplatser under samma installation med Multi-Site och Domain Mapping i WordPress 3.0. På detta sätt kan man skapa webbplatser på subdomäner under en (1) domän, samt på en massa olika domäner.

Men hur gör man om man även vill ha subdomäner till olika domäner? Dvs, både tjenixen.sulo.se och tjaba.sulo.nu. Jo, man sätter upp flera nätverk i WordPress. För detta använder vi ett tillägg som heter WP Multi Network.

WP Multi Network allows cape wearing super admins to create new network collections of sites, allowing for infinitely extensible site, network, and domain arrangements.

Installera och aktivera tillägget som vanligt. Du kommer därefter att få upp ett nytt menyalternativ, under Superadmin, som heter Networks.

WP Multi Networks

På denna sida skapar och hanterar du enkelt flera nätverk i WordPress.

För att hantera webbplatserna i ett nätverk (t ex om du vill skapa subdomäner), klicka på numret i kolumnen Webbplatser (det här är lite otydligt). Du kan även omfördela webbplatser inom dina nätverk under länken Assign Sites (som visas när du för muspekaren över ett nätverk).

Fördelen med flera nätverk i WordPress är att man kan ha samma användare, teman, tillägg osv för samtliga webbplatser i nätverket.

Kommentarer är stängda.