Är TPB-rättegången en rökridå?

Slutpläderingarna pågår för fullt i TPB-rättegången. I samma stund som domslutet tillkännages så kommer sannolikt även den första överklagan att lämnas in. TPB-rättegången, eller teaterföreställningen, kommer pågå flera år framöver.

Men finns det något mer till denna rättegång än det som pågår i rättssalen?

Ute på nätet är stödet för piraterna både högljutt och utbrett. Många berättar öppenhjärtat om sina tankar kring rättegången, hur de sympatiserar med TPB och hur de själva praktiserar piratkopiering. Aldrig tidigare har så många varit så öppna om sin piratverksamhet.

Samtidigt klubbar våra folkvalda igenom IPRED.

Är jag den enda som funderat över om TPB-rättegången kanske bara är en rökridå? Att Pontén & C:o inte lägger ner sin tid på något som är dömt att misslyckas, utan att ha ett ess i ärmen? Att det förmodligen finns en dold agenda?

Akta er, alla små pirater där ute. Imperiet kan slå tillbaka.

solo_pirate